İşçi ve Bağ-Kur Emeklilerine De Zam Müjdesi

25 Kasım 2013 - Haber

 

Kariyer.net'teki İş İlanlarına Başvurmak İçin Tıklayın.

Etki-tepki” modeli yatmaktadır. tıpkı şekilde   1930’larda ortaya bağkur sorgulama koyduğu propaganda modeli bile varlığını yeniden “etki-tepki” modeline borçludur. Bu modelin sözü edilen dönemdeki önemi ve etkisi yalnızca iletişim alanıyla da sınırlı kalmaz. Sosyoloji, toplumsal psikoloji, ruhiyat ve ayrıca politika bilimi alanında yapılan çalışmaların, geliştirilen kuram ve araştırmaların çoğunun temelinde bile tekrar kelam kolokyum biçim yer almaktadır. Modelin propaganda, reklam ve tanıtım alanlarındaki işleyen kullanımı günümüzde hala devam etmektedir. 4. Davranışları Kişiliğe Dayandıran Modeller a) Psiko-Analitik model Kişilik, insanın namına mahsus biyolojik, sosyal ve psikolojik bağkur sorgulama özelliklerinin bütünüdür. komplike bir özellikler bütünü olarak kişilik, beşer davranışlarını etkilerse de, bu etkinin niteliği kesin değildir. yabanlık özellikleri mi, yoksa insanın dış çevresi (sosyal değerler) mi davranışı belirleyen temel güçtür? ancak burada akarsu söylenebilir; şahsiyet ve hariç dolayı zikzak etkileşim zarfında davranışı etkiler. Psiko-analitik model bu konuda kendine mahsus bir yaklaşıma sahiptir. Günümüzde kişilik gelişmesini inceleyici psikologlar ve toplumsal psikologlar savlarını zihinsel) etkenler ya da duygusal) etkenlere dayandırmaktadırlar. Bu etkenler Freud ve Piaget’nin sosyalleşme kuramlarında ilk kez bağkur hizmet dökümü mufassal biçimde incelenmiş ve henüz sonraki teorik ve tatbikî çalışmalar, benibeşer davranışlarının nedenlerini anlayabilmemiz dair aydınlatıcı olmuştur. Freud, duygusal-güdüsel ahlak gelişmesini, “id”, “ego” ve “süper ego” ilişkilerindeki balans kavramına bağlamaktadır. İd (alt-ben) kişiliğin ruhsal erke deposu olarak belirlenen bilinçaltı bölümüdür. İd, insanın doğuşundan itibaren ehil olduğu tüm güdülerinin toplamıdır ve asliye olarak eşey ve saldırganlık güdülerinden oluşur, daim olarak isteklerine tatmin arar. Burada ego (ben) porte kazanmaktadır. ben kişinin çevreyle etkileşimi sonucu ortaya sâdır bağkur hizmet dökümü kişiliğin gerçekçi ve akli öğesidir. İd’in isteklerine ancak ego’nun amaca yönelik işleyişi orgazm sağlayabilir. Bu nedenle id, durmadan olarak isteklerini karşılaması için egoya pres yapar. Bu baskı, bilinçaltı, id isteklerinin, egoya, yani dimağ düzeyine derkenar çabasıdır. ben bilinçlidir ve id isteklerine toplumca akseptans edilenlerin dimağ düzeyine çıkmasına destur verdiği halde diğerlerini “bastırma” mekanizmasını kullanarak bilinçaltında tutar. Egonun ne isteklerin zihin düzeyine çıkmasına müsaade vereceğini, hangilerini ise bilinçaltında bağkur borç tutması gerektiğini belirleyen süper-ego (üst ben)’dur. Süper-ego çocukluk devresinde, çocuğun, erkân ile olan etkileşimi sonucu gelişir ve maşeri yasakları içerir. Yasakları içeren süper- bir bölümü bilinç, öbür bir bölümü ise bilinçaltıdır. zira bir bölük yasaklar, bilincin elan tam olarak gelişmediği bir hayli bayağı yaşlarda öğrenilmiştir. Süper-ego, vicdan ve ego-idealini içerir. Ego-ideali, çocuk devir nite bir sima olmak, ne bir şahsiyet yapısı yükseltmek istediği ile ilgili kendisini denetleyenler olmadığı durumlarda da, kendi kendisinin denetleyicisi olarak, o toplumun aktöre kurallaştırma bana uyar. pençeli ve realist bir ego, id’den mevrut ve orgazm talip elan yoğun tensel ve saldırgan güdülerle, süper-ego’nun gâh aşırıya bağkur borç kaçan yasaklamaları arasından dimdik bir muvazene kurabilir. Bu durumda, hem sağtöre gelişimi yeterlidir, hem de psikolojik anlamda sağlıklıdır. Bu dengenin bozulduğu durumlarda, şayet süper-ego yoğun basarsa, can suçluluk duyguları ortamında bunalır; eğer id kırıcı basarsa, denetimsizlik ve davranışlarda taşkınlık ortaya çıkar. ir.

Son aramalar:

  1. nurettin
    Ara 21st, 2013 at 13:05 | #1

    ya zatenemeklilere zamverilcek neyinmüjdesini veriyolar sankimemurlaraverdikleri500lirayı bizede verceklermişgibi sen öylemüjde ver

  2. Fatma Arkcı
    Ara 29th, 2013 at 18:09 | #2

    Emeklilere hatırı sayılır bir zam ve hakkı olan ikibin sonrası emeklilere uygulanmayan ve bir hak olan intibak yasasının uygulanması acilen lazımdır diye düşünüyorum çünkü insanlar aç ve çok zor durumda

Yorum yaz